HERKA - Logo

Konsultationer kring utformning av digitala läromedel

Expertområdet är läromedel för elever med varierande funktionsförmåga

Stig Andersson - foto

Definition av läromedel, tillgänglighet och anpassning

Hämta som pdf

Hela rapporten Översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från MTM och SPSM

Hämta som pdf

Internutredning om produktionsstöd

Hämta som pdf


stig.andersson@herka.se

070 552 75 40

@herkasandersson

linkedin.com/in/anderssonstig