HERKA - Logo

Konsultationer kring utformning av digitala läromedel.

Expertområdet är läromedel för elever med varierande funktionsförmåga.

Stig Andersson - foto
stig.andersson@herka.se

070 552 75 40

@herkasandersson

linkedin.com/in/anderssonstig