Stava 7.0

Stava 7.0 | Handledning | Uppdatering | Demo | Ljudfiler | Extra övningar

Demon till Stava 7.0.7 som kan hämtas här är programmet med alla funktioner.

Det kan dock köras högst 4 timmar.

Hämta demo (3,9 MB)

Packa upp zip-filen i valfri katalog och installera sedan därifrån.
 Stava 7.0 Demo
Välj Spara när programmet hämtas

Välj Spara om du får upp denna eller liknande dialogruta.
Packa upp zip-filen.
Kör instalationsprogrammet.