Stava 7.0


Stava 7.0 | Handledning | Uppdatering | Demo | Ljudfiler | Extra övningar

Här finns ett antal extra övnigar till Stava 7.0

Övningarna vanliga001.tst - vanliga007.tst samt vanligaste.tst
I dessa övningar finns de 207 vanligaste svenska orden.
Övningarna vanliga001.tst - vanliga006.tst innehåller 30 ord var.
Övningen vanliga007.tst innehåller 17 ord.
Övningen vanligaste.tst innehåller samtliga 207 ord.

Hämta vanliga.zip

* Packa sedan upp övningarna i den katalog som Stava 7.0 har övningar, normalt programkatalogen där Stava.exe finns.
* De kan sedan hämtas under rubriken Övrigt

Samtliga övningar kan också hämtas för utskrift

Hämta vanliga.pdf

Övningarna femord001.tst - femord555.tst
I dessa övningar finns samtliga ord, 11090, i SAOL som består av 2 till fem bokstäver.
Övningar innehåller 20 ord per övning utom femord555.tst som innehåller 10 ord.
Övningarna presenteras orden i bokstavsordning, dvs de första övningarna består bara av a-ord osv.
Observera att det finns både mycket vanliga och mycket ovanliga ord i övningarna.

Hämta femord.zip

* Packa sedan upp övningarna i den katalog som Stava 7.0 har övningar, normalt programkatalogen där Stava.exe finns.
* De kan sedan hämtas under rubriken Övrigt

 Stava 7.0 Hämta extra övningar
Här hämtas övningar med ändelsen .tst

Skicka gärna in egna övningar till kontakt@herka.se


Punkt Bifoga övningarna, gärna i en zip-fil, i ett mail.
Punkt Skriv lite om dig själv och om bakgrunden till övningarna.
Punkt Bekräfta ocks att det är tillåtet att lägga ut övningarna så att andra kan hämta dem.