Stava 7.0


Stava 7.0 | Handledning | Uppdatering | Demo | Ljudfiler | Extra övningar

Här finns handledningen till Stava 7.0 i pdf-format.
Hämta handledningen

Lathund
Lathunden beskriver hur man lägger in ljud till glosövningar i Stava 7.0.
Lathunden är tillverkad vid Skoldatateket i Norrköping.
Hämta lathunden
 Stava 7.0 Handledning