Stava 7.0


Stava 7.0 | Handledning | Uppdatering | Demo | Ljudfiler | Extra övningar

Ljudfilerna till glosorna i Junior Contact och More Contact kan hämtas här.

Det är fritt att använda dem i andra glosträningsprogram.

Övningar för Stava 7.0.7 medföljer i installationen.

Hämta ljudfiler inklusive övningar (156MB)
installera_glosor_med_ljud.exe

Man kan här hämta endast övningsfilerna om man inte vill installera ljudfilerna.
Hämta övningar utan ljud
installera_glosor_utan_ljud.exe

Under rubriken Handledning finns en lathund som beskriver hur man lägger in egna glosor med ljud i Stava 7.0.

Stava 7.0 - Mun som visas då övning innehåller inspelat ljud
Mun som visas då övning
innehåller inspelat ljud.