Stava 7.0


Stava 7.0 | Handledning | Uppdatering | Demo | Ljudfiler | Extra övningar

Uppdatering till revision 7.0.7
Dessa uppdateringar gäller om man har Stava 7.0.x installerat.
Aktuell levererad revision är 7.0.7
Man ser vilken revision man har under Hjälp Om... i Menyn i Stava 7.0

Förändringar till 7.0.1
Direktval i menyerna där man väljer med den bokstav som syns i "Tooltip" fungerar.

Förändringar till 7.0.2
Förbättrad hantering av talsyntes där två olika röster används.
Möjlighet att bläddra vidare utan att lösa uppgiften med en gång.

Förändring till 7.0.5
Möjlighet att använda inspelat ljud i glosövningar samt fler alternativ till bläddring mellan uppgifterna.

Förändring till 7.0.6
Möjlighet att skriva in glosor med ljud utan att ange översättningen.
Möjlighet att starta ljudprogrammet Ljudinspelaren (sndrec32.exe), om programmet finns i datorn, genom klick på munnen i fönstret där ljud skrivs in.

Förändring till 7.0.7
Inställningen för utskrift sparas.


Uppdatering (zip-format)
Originalprogram måste vara installerat och använt på datorn där uppgradering skall göras.


Installationsprogram för uppdatering.
1. Hämta uppdatering (3.9 MB)
2. Packa upp zip-filen
3. Kör Setup.exe
Menyval när man önskar skapa glosor med ljud
Menyval när man önskar skapa glosor med ljud.