Tabeller 7.1


Tabeller 7.1 | Handledning | Uppdatering | Demo | Extra övningar

Träningsprogram för additions-, subtraktions-, multiplikations-, divisions- och blandade tabeller. Genom att ange vissa villkor (t ex inom vilka gränser en summa får variera) kan tabellerna varieras. Även antalet uppgifter kan ställas in. Egna övningar kan skrivas in och sparas. Några exempel på övningar medföljer. Om man så önskar kan man efter utförd övning ta reda på vilken tid man använt. Allt presenteras med stor och tydlig stil med inställbara färger.

Programmet kan styras med mus eller tangentbord. Det går att använda en eller två kontakter om datorn är ansluten till Bläckfisken.

Ljudstöd kan fås om man har talsyntes (SAPI4 eller SAPI5) installerad.

Programmet fungerar i Windows 95/98/Me/2000/NT4/XP/Vista/7/8/10
 Tabeller 7.1