Tabeller 7.1


Tabeller 7.1 | Handledning | Uppdatering | Demo | Extra övningar

Här finns ett antal extra övnigar till Tabeller 7.1

Övningarna ettnio001.bla - ettnio010.bla samt nolltio001.bla - nolltio005.bla
I dessa övningar finns några övningar med alla fyra räkneätten.
Övningarna ettnio001.bla - ettnio010.bla innehåller 20 uppgifter med talen ett till nio.
Övningarna nolltio001.bla - nolltio05.bla innehåller 50 uppgifter med talen noll till tio.

Hämta blandade01.zip

* Packa sedan upp övningarna i den katalog som Tabeller 7.1 har övningar, normalt programkatalogen där Tabeller.exe finns.
* De kan sedan hämtas under rubriken Blandat och sedan Övningar.

 Tabeller 7.1 - Hämta extra övningar
Här hämtas övningar med ändelsen .bla

Skicka gärna in egna övningar till kontakt@herka.se

Punkt Bifoga övningarna, gärna i en zip-fil, i ett mail.
Punkt Skriv lite om dig själv och om bakgrunden till övningarna.
Punkt Bekräfta ocks att det är tillåtet att lägga ut övningarna så att andra kan hämta dem.