Tabeller 7.1


Tabeller 7.1 | Handledning | Uppdatering | Demo | Extra övningar

Uppdatering till revision 7.1.10
(Levererad revision är 7.1.10)

Dessa uppdateringar gäller om man har Tabeller 7.1.x installerat.
Dessutom måste Tabeller ha körts minst en gång på den dator där uppgraderingen sedan sker.

Förändringar till revision 7.1.10
Inställning av utskrift sparas.

Förändringar till revision 7.1.9

Möjlighet finnas att välja mellan två olika belöningar vid "Alla rätt". Pulserande cirklar eller flytande ord.

Förändringar till revision 7.1.8

Klocka kan visas under övning

Förändringar till revision 7.1.7
Det är möjligt att lägga siffertavlan på en rad (som tallinje).
Menyalternativ vid skapande av Blandade uppgifter är korrekta.
Alla varianter av utskrift fingerar på rätt sätt.
En anpassning till skärmläsare av olika slag är gjord. Ett textfält visas då längst ner till vänster. Det är möjligt att ha blanksteg framför tal och operatorer i detta fält. Texten kan också skickas till klippbordet.
Välj Inställning - Ljud - Anpassning (Avancerat fram till version 7.1.9) för att ställa in denna anpassning.
Handledningen har uppdaterats.
Vissa förändringar har gjorts i inställningsmenyerna.
Man kan själv välja om Esc skall kunna användas för att avbryta övning.
Generering av divisionsuppgifter fungerar nu korrekt.

Hämta uppdatering till Tabeller 7.1.10 (3.4MB)
 Tabeller 7.1 Inställning för ViTal

Talsyntes via klippbordet
Inställning för användning tillsammans med program som läser upp text som skickas till klippbordet.

Punktdisplay
För användning med punktdisplay skall det första alternativet, Visa textfält..., vara valt.
Det är även lämpligt att välja det andra alternativet, Blanksteg framför....