Stava 7.0


Stava 7.0 | Handledning | Uppdatering | Demo | Ljudfiler | Extra övningar

Stava är ett stavningstränings-, ordkunskaps-, och glosträningsprogam. Orden presenteras med eller utan förklaring. Man skall först läsa ordet och sedan, när det är avlägsnat från skärmen, skriva ordet. Endast rätt valda bokstäver visas på skärmen. Ett alternativ är att skriva ordet med hjälp av förklaringen utan att först ha sett det. Vid glosträning kan man skifta mellan språken. Egna övningar kan skrivas in och sparas. Ett stort antal färdiga övningar medföljer. Allt presenteras med stor och tydlig stil med inställbara färger.

Glosorna i Junior Contact 1 2 3 och More Contact 1 2 3 medföljer Stava 7.0. (rev 7.0.7)
Junior Contact och More Contact försäljs av Bokverkstan.
Varje ny sida med glosor är en övning i Stava 7.0. Sammanlagt blir det mer än 250 övningar.
Till samtliga 2200 glosor finns inspelat ljud av hög kvalitet.
Egna glosövningar, där glosor kopplas till inspelat ljud, kan nu skapas.
Det finns också fler sätt än i tidigare versioner att träna glosor.

Programmet kan styras med mus, tangentbord eller en till två kontakter om datorn är ansluten till Bläckfisken.

Talsyntesstöd kan fås om man har talsyntes (SAPI4 och/eller SAPI5) installerad. Om man har två röster installerade kan båda rösterna användas, en för ord och en för förklaring.

Systemkrav: Windows95/98/2000/Me/NT/XP/Vista/7/8/10
 Stava 7.0
Presentation av programmet i PowerPoint-format
Stava 7.0.pps